Modulární

Pro instalace od 27 kW až po několik MW může společnost IMEON ENERGY vypracovat několik řešení na míru, která splní konkrétní požadavky. Navrhovaná řešení mohou splňovat různé typy potřeb: elektrifikace izolovaných lokalit, solární zařízení pro vlastní spotřebu s bateriemi (připojenými k síti), spoření ve špičkách, modernizace stávajících solárních zařízení atd… Neváhejte nás kontaktovat a prodiskutovat s námi vaše potřeby.